Wat is er aangepast aan de Leidraad voor lokale besturen?

Overzicht aanpassingen
  • Voorbeelden van risico’s en beheersmaatregelen zijn aangepast aan het nieuw Decreet Lokaal Bestuur;
  • Er is een nieuw luik met doelstellingen rond de ‘Aanpak van organisatiebeheersing’. Deze doelstellingen maken geen deel uit van het model, maar zijn uitgewerkt volgens dezelfde structuur (doelstellingen, risico’s en beheersmaatregelen). Het is immers belangrijk dat een lokaal bestuur zicht heeft op de degelijkheid van zijn aanpak van organisatiebeheersing. Dit luik integreert de vroegere doelstelling 1.6 over de kennis van de belangrijkste risico's binnen de organisatie;
  • Het thema Doelstellingen- en Procesmanagement is zo uitgewerkt dat het belang van een doelstellingenkader voor zowel het nieuw beleid, de weerkerende dienstverlening als de interne werking, duidelijker wordt;
  • De doelstellingen en onderliggende subthema’s zijn herschikt bij de thema’s Financieel management en Facilitaire middelen, opdrachten en contracten, zodat ze een scherper en eenduidiger referentiekader bieden;
  • Er is een bijlage toegevoegd met de vereisten voor een degelijke zelfevaluatie;
  • En tot slot is het thema Financieel management nu het vierde thema waardoor de BBC-thema’s (Doelstellingen en procesmanagement, Belanghebbendenmanagement, Monitoring en Financieel Management) bij elkaar staan.