Thema-audit Organisatie en ondersteuning van de boekhoudkundige processen

In het kader van deze thema-audit gaat Audit Vlaanderen na of:

  • Op organisatieniveau, de nodige afspraken zijn gemaakt die noodzakelijk zijn voor een betrouwbare, kwaliteitsvolle en efficiënte afhandeling van de boekhouding;
  • Op procesniveau, het huidige waterlijndiagram een kwaliteitsvolle, klantgerichte, uniforme, efficiënte en betrouwbare afhandeling van de boekhoudkundige processen toelaat.

Per audit wordt er een auditrapport opgemaakt met de belangrijkste bevindingen, aanbevelingen en verbeterpunten. De overkoepelende conclusies rond in- en uitstroom binnen de Vlaamse administratie worden gebundeld in een globaal rapport.

Controle programma
Controle prog Boekhoudk proc
Planning
  • Audit Vlaanderen voert in volgende entiteiten de thema-audit uit:
  • Agentschap Wegen en Verkeer
  • Agentschap voor Ondernemingsvorming (Syntra Vlaanderen)
  • Sport Vlaanderen
  • Agentschap Wonen-Vlaanderen
  • Toerisme Vlaanderen
  • Audit Vlaanderen auditeert ook het Dienstencentrum Boekhouding, de gemeenschappelijke dienstverlener.