Thema-audit ICT-organisatie

Audit Vlaanderen gaat in deze thema-audit na welke maatregelen de entiteiten van de Vlaamse overheid bij het opzetten van hun ICT-organisatie hebben ingebouwd om de werking van die entiteit te ondersteunen.

Deze thema-audit zal een antwoord geven op volgende auditvragen: 

 • Heeft de entiteit een gepaste ICT-organisatiestructuur om haar op een effectieve manier te ondersteunen in het bereiken van haar doelstellingen?
 • Is er voldoende en kwaliteitsvolle samenwerking binnen de ICT-organisatie, met de entiteit in haar geheel en met de andere entiteiten van de Vlaamse overheid?
 • Zijn in de ICT-organisatie voldoende beheersmaatregelen verankerd om te garanderen dat de entiteit beschikt en blijft beschikken over de benodigde kennis, vaardigheden en competenties?
 • Beschikt de entiteit over voldoende instrumenten voor de opvolging en het periodiek evalueren van de ICT-organisatie?

Risico's

In 2018 bevroeg Audit Vlaanderen alle entiteiten van de Vlaamse administratie om de meest relevante ICT-risico’s in kaart te brengen. Uit deze bevraging bleken de ICT-organisatie, de uitbesteding en de ICT-strategie de belangrijkste aandachtspunten te zijn. Op basis van deze resultaten keurde het auditcomité van de Vlaamse administratie op 20 september 2018 de opstart goed van de thema-audit ICT-organisatie.

Controle programma
TA ICT org
Planning

Audit Vlaanderen selecteerde voor deze thema-audit de volgende entiteiten: 

 • Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) 
 • Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW)
 • Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
 • Departement Cultuur, Jeugd en Media (DCJM)
 • Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VaZG)
 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
 • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)