Thema-audit Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen

Audit Vlaanderen voert van januari 2018 tot en met maart 2019 de thema-audit ‘Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen’ uit. Deze audit onderzoekt de premies, subsidies en toelagen (verder subsidies) die de gemeenten in de vorm van financiële transacties aan burgers, verenigingen of handelaars uitkeert. Dit kunnen subsidies zijn op basis van een reglement of subsidies op naam die met het bedrag zijn ingeschreven in het budget (nominatieve subsidies).

Voor de verschillende onderdelen van het subsidieproces en voor een aantal procesoverkoepelende voorwaarden, evalueert Audit Vlaanderen of de organisatie voldoende beheersmaatregelen implementeerde om de belangrijkste risico’s af te dekken.

Per audit maakt Audit Vlaanderen een rapport op met de belangrijkste bevindingen, aanbevelingen en verbeterpunten. De overkoepelende conclusies worden gebundeld in een globaal rapport.

 
Risico's

De belangrijkste risico's zijn:

  • Onvoldoende kwaliteitsvolle of te weinig aanvragen omdat de doelgroepen niet op de hoogte zijn van de subsidiemogelijkheden of omdat de aanvraagprocedure onvoldoende laagdrempelig is.
  • Een ongelijke behandeling van begunstigden omdat de organisatie onvoldoende maatregelen neemt om het subsidieproces objectief te organiseren.
  • Een onrechtmatige uitkering van subsidies door gebrekkige subsidiereglementen of door het niet-naleven van deze reglementen of andere regelgeving (bv. regelgeving rond overheidsopdrachten).
  • Een niet-effectieve en inefficiënte besteding van middelen omdat de gemeente haar subsidies te weinig inzet voor de realisatie van haar beleid.
  • Een laattijdige en/of incorrecte uitkering van subsidies omdat de organisatie onvoldoende maatregelen neemt om het proces efficiënt te organiseren.

 

Controleprogramma

Audit Vlaanderen stelde een controleprogramma op met de onderdelen die aan bod komen in de audits: 

 

Controleprogramma thema-audit Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen