Thema-audit Geldmiddelen

Audit Vlaanderen voert vanaf najaar 2019 tot de zomer van 2020 de thema-audit “Geldmiddelen’ bij lokale besturen uit. Deze audit wordt telkens uitgevoerd bij het ganse lokaal bestuur, zowel de stad/gemeente als OCMW en desgevallend het AGB worden erdoor gevat. Deze thema-audit handelt over beleggingen, leningen, bankrekeningen en kassa’s, alsook een aantal overkoepelende voorwaarden hierbij. Audit Vlaanderen evalueert in deze thema-audit de organisatiebeheersing bij het beheer van de geldmiddelen.

Meer concreet evalueert Audit Vlaanderen in welke mate de risico’s binnen het beheer van geldmiddelen op strategisch en operationeel niveau onder controle zijn:

  • Denkt het bestuur strategisch na over hoe ze wil omgaan met haar geldmiddelen?
  • Plant en beheert de organisatie op actieve, gestructureerde, integere, doordachte en transparante wijze haar geldmiddelen? En stuurt ze bij waar nodig?
  • Beschikt de organisatie over effectieve maatregelen om haar geldmiddelen operationeel op een efficiënte en adequate wijze te voorzien en in te zetten

Per audit maakt Audit Vlaanderen een rapport op met de belangrijkste bevindingen, aanbevelingen en verbeterpunten. De overkoepelende conclusies, generieke aandachtspunten en goede praktijken worden gebundeld in een globaal rapport.

Risico's

Deze thema-audit focust op de belangrijkste risico’s bij het beheer van geldmiddelen: 

  • Het risico op een inefficiënte inzet van geldmiddelen is voldoende/onvoldoende afgedekt.
  • De organisatie nam daarnaast voldoende/onvoldoende beheersmaatregelen om het risico op het nemen van verkeerde beslissingen in te perken.
  • Het risico op liquiditeitstekorten is voldoende/onvoldoende afgedekt.
  • Het risico op onnodige kosten is voldoende/onvoldoende afgedekt.
  • Het risico op ongeoorloofde handelingen en op onterecht gebruik van geldmiddelen is voldoende/onvoldoende afgedekt.
  • Het risico op onvoldoende betrouwbaarheid van de gerapporteerde cijfers is voldoende/onvoldoende afgedekt.
Controleprogramma
Controleprogramma thema-audit Geldmiddelen
19 financiële processen van lokale besturen

In samenwerking met Vlofin, VVSG en ABB werden volgende 19 financiële processen van lokale besturen opgelijst:19 financiële processen lokale besturen

Risico-analyse financiële processen lokale besturen

In een workshop met diverse experten, werden de residuele risico’s voor de 19 financiële processen van lokale besturen in 2019 als volgt ingeschat:

Risico-analyse financiële processen lokale besturen