Studiedagen over de globale rapporten van Audit Vlaanderen

In november en december 2017 organiseerden de gouverneurs, het Agentschap Binnenlands Bestuur en Audit Vlaanderen opnieuw vijf studienamiddagen waar onder meer de belangrijkste vaststellingen uit de recentste globale rapporten werden voorgesteld en handvaten werden aangereikt om aan de slag te gaan.

De globale rapporten die aan bod kwamen:

  • Het globale rapport over de thema-audit "Aankoop- en Contractbeheer van Leveringen en Diensten", gepubliceerd op 9 februari 2017;
  • Het globale rapport over de thema-audit "Aankoop en Opvolging van Werken", gepubliceerd op 22 juni 2017.

De manager-auditoren lichtten kort de belangrijkste vaststellingen toe.

Lokale besturen brachten hun praktijkverhaal:

  • Veronique Claessens, directeur technische diensten en Rudi Van Gurp, financieel beheerder van stad Genk (studienamiddag Hasselt)
  • Bart Luyckx, financieel beheerder van de stad Lier (studienamiddag Antwerpen)
  • Koen Vanholder, secretaris van de gemeente Ternat (studienamiddag Leuven)
  • Stefaan Vandecasteele, financieel beheerder van de stad Poperinge (studienamiddagen Gent en Oostkamp)

ABB gaf enkele beleidsconclusies over de twee globale rapporten.

Verder was er een toelichting over forensische audits in lokale besturen en deelde Tom Vandenberghe, OCMW- en stadssecretaris van Torhout, zijn ervaringen over een forensische audit.

Jeroen Windey, administrateur-generaal van ABB, sloot af met nabeschouwingen.

Presentaties vijf studienamiddagen
Wat zijn globale rapporten?

Sinds begin 2014 voert Audit Vlaanderen audits uit in de lokale besturen. Na een audit ontvangt elk geauditeerd bestuur een auditrapport, maar daarna worden er ook globale rapporten met algemene bevindingen gepubliceerd. Door de publicatie van globale rapporten met belangrijke vaststellingen over interne controle/organisatiebeheersing wil Audit Vlaanderen aan de lokale besturen materiaal aanreiken om hun organisatiebeheersing te versterken. Aan de hand van deze globale rapporten kunnen immers ook niet-geauditeerde besturen zich informeren over de belangrijkste bevindingen uit de audits.