Samenwerken met andere controle-actoren bij de lokale besturen in 2018

Samenwerking met interne auditdiensten van lokale besturen in 2018

Een aantal lokale besturen beschikken over een eigen interne auditdienst. Bovendien zijn verschillende lokale besturen lid van de gemeenschappelijke interne auditvereniging Audio.

In 2018 werden Quality Assurance Reviews afgerond bij de interne auditdienst van de stad Antwerpen, de stad Gent en Audio. Quality Assurance Reviews zijn audits van de auditdiensten. Naar aanleiding hiervan besprak het auditcomité de verdere samenwerking met deze interne auditdiensten. Tevens werd in 2018 een Quality Assurance Reviews opgestart bij de provincie Antwerpen.

Globale afsprakennota single audit

Op 10 mei 2017 werd de globale afsprakennota single audit in de Vlaamse administratie en de lokale besturen ondertekend. De nota bevat afspraken tussen de Inspectie van Financiën, het departement Financiën en Begroting, het Rekenhof, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Audit Vlaanderen en de Vlaamse Auditautoriteit Europese Structuurfondsen.

Samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB)

ABB en Audit Vlaanderen hebben allebei taken gericht op lokale besturen. Het is belangrijk om die taken op elkaar af te stemmen. Daarom is er in 2014 een afsprakennota opgemaakt. De laatste bijwerking is ondertekend op 8 juni 2016.

Onder meer op volgende domeinen wordt er samengewerkt met ABB:

  • Voor de start van elke audit neemt Audit Vlaanderen contact op met ABB, met de vraag of er vanuit ABB m.b.t. de geplande audit bijzondere aandachtspunten zijn voor het te auditeren bestuur. Zijn er bijvoorbeeld systematische klachten over het niet naleven van de regelgeving?
  • Audit Vlaanderen maakt gebruik van de databank van ABB met digitale rapportering, verbonden aan de beleids- en beheerscyclus.
  • Wanneer tijdens een audit ernstige schendingen van het recht worden vastgesteld, bezorgt Audit Vlaanderen het auditrapport aan ABB.
  • ABB is betrokken bij de stuurgroep die specifiek werd opgericht voor de selectie en opvolging van de thema-audits bij lokale besturen.
  • ABB en Audit Vlaanderen organiseren samen met de gouverneurs studienamiddagen in de vijf provincies waar de globale rapporten worden toegelicht.