Zelfevaluatie-instrumenten

Naast de Leidraad organisatiebeheersing, ontwikkelde Audit Vlaanderen ook nog andere zelfevaluatie-instrumenten voor lokale besturen. Hiermee kunnen zij het systeem van organisatiebeheersing voor een specifiek proces optimaliseren en bijsturen.

Er zijn twee instrumenten voor zelfevaluatie:

  1. Een controleprogramma is de basis voor het uitvoeren van een audit. Het bevat controledoelstellingen, risico's en mogelijke beheersmaatregelen. Elk lokaal bestuur kan het controleprogramma hanteren om een zelfevaluatie uit te voeren.
  2. Een gids is een instrument om een specifiek proces (bv. het aankoopproces) te evalueren en te onderzoeken in welke mate de organisatie risico's onder controle heeft. Een gids identificeert onder andere aandachtspunten voor een bepaald proces en  geeft praktische handvaten mee. Soms wordt het controleprogramma ook opgenomen.

 

Met dit zelfevaluatie-instrument kunnen lokale besturen aan de slag om hun subsidieproces te evalueren. Het is opgebouwd rond 12 vragen die voortvloeien uit de vier belangrijkste conclusies van de thema-audit Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen. Het resultaat van deze evaluatie is een actieplan om het subsidieproces verder te verbeteren. Het instrument laat toe om alles tijdens één werksessie in te vullen. De resultaten zijn in principe onmiddellijk bruikbaar en kunnen input geven voor het beleidsplanningsproces.

Doelstellingen van de gids aankoop- en contractbeheer:

  1. Lokale besturen inzicht geven in de doelstellingen, risico’s en beheersmaatregelen voor elke fase van het aankoopproces.
  2. Aandachtspunten en handige handvaten meegeven voor de organisatie van het aankoopproces.

In deze gids werd ook het controleprogramma (luik 1) opgenomen.

Doelstellingen van de gids voor facturatie en inning van gemeentelijke belastingen en retributies:

  1. Lokale besturen inzicht geven hoe ze op een eenvoudige manier een proces in kaart kunnen brengen, de bijhorende risico’s kunnen identificeren en beheersmaatregelen kunnen evalueren.
  2. Verduidelijken welke risico’s zich kunnen voordoen in de processen voor facturatie en contante inning van gemeentelijke belastingen en retributies en mogelijke beheersmaatregelen ter inspiratie meegeven.
  3. Lokale besturen op weg helpen naar specifieke, haalbare acties om hun facturatie en kasbeheer op punt te stellen.

Elk lokaal bestuur kan dit controleprogramma hanteren om een zelfevaluatie uit te voeren en te onderzoeken waar de organisatie beter kan op het vlak van belastingen en retributies.