Organigram

Organigram Audit Vlaanderen
 
Organisatiestructuur van Audit Vlaanderen

Twee auditcomités (één van de lokale besturen en één van de Vlaamse administratie) sturen de werking van Audit Vlaanderen aan. De administrateur-generaal leidt het agentschap.

Binnen het agentschap zijn er vier pools:

  1. Een pool voor audits in lokale besturen
  2. Een pool voor audits bij de Vlaamse administratie
  3. Een pool voor forensische audits, zowel bij lokale besturen als bij de Vlaamse administratie
  4. Een pool voor financieel management-, ICT- en andere thematische audits, zowel bij lokale besturen als bij de Vlaamse administratie.

Elke (senior) auditor wordt toegewezen aan een pool, die geleid wordt door een manager-auditor.

Team Omkadering, sensibilisering en communicatie ondersteunt het agentschap op het vlak van:

  • HRM
  • Financiën
  • Logistiek
  • Communicatie
  • ICT
  • ...