Opvolging van aanbevelingen

Tijdens een audit formuleert Audit Vlaanderen aanbevelingen over de belangrijkste risico's of verbeterpunten.

Het management van de geauditeerde organisatie geeft aan hoe het met deze aanbevelingen aan de slag wil gaan. Het is in de eerste plaats immers de verantwoordelijkheid van de organisatie zelf om periodiek op te volgen hoe met de aanbevelingen wordt omgegaan. Dit is een element van de systematische werking rond organisatiebeheersing. Ook Audit Vlaanderen gaat de realisatie van de aanbevelingen na.