Lokale besturen: nieuwsbrief nr 15 (november 2018)

 1. Nieuwe goede praktijken
 2. Workshops Informatiebeveiliging
 3. Aan de slag met de Leidraad Organisatiebeheersing
 4. Planning audits
 5. Studienamiddagen in voorjaar 2019
 6. Uitschrijven nieuwsbrief

Scheidingsbalk

Nieuwe goede praktijken

Goede praktijken zijn voorbeelden van goede werkmethoden die tijdens audits gedetecteerd worden en inspiratie kunnen bieden aan andere lokale besturen.

Sinds de nieuwsbrief van juni 2018 publiceerde Audit Vlaanderen 8 nieuwe goede praktijken.

8 goede praktijken uit de thema-audit Informatiebeveiliging:

Bekijk hier alle reeds gepubliceerde goede praktijken.

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Workshops informatiebeveiliging

Dit najaar organiseert Audit Vlaanderen in samenwerking met de bestuursscholen workshops die voortbouwen op het globaal rapport dat op basis van de thema-audit informatiebeveiliging werd opgemaakt.

Aan de hand van concrete cases wordt bekeken welke informatiebeveiligingsrisico’s lokale besturen zoal lopen en wat daar preventief en reactief tegen te beginnen is.

Deelnemen kan via verschillende organisaties:

Bijkomende workshops zijn mogelijk mits minstens acht besturen hun interesse kenbaar maken.

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Aan de slag met de Leidraad Organisatiebeheersing

Tussen september en november 2018 organiseerde Audit Vlaanderen in samenwerking met de provinciale bestuursscholen workshops om een zelfevaluatie uit te voeren aan de hand van de Leidraad Organisatiebeheersing. In deze workshops kregen de besturen handvaten aangereikt om zelf aan de slag te gaan. De instrumenten die gebruikt werden, staan gepubliceerd op de website van Audit Vlaanderen.

Over welke instrumenten gaat het?

 • De presentatie, met handvaten om een zelfevaluatie degelijk aan te pakken.
 • Een presentatie met kernwoorden per controledoelstelling ter ondersteuning bij de Leidraad.
 • Een werkblad dat handig kan zijn om vaststellingen te capteren uit de zelfevaluatie.
 • Een werkblad met een mogelijke methodiek om de verbeteracties uit de zelfevaluatie te prioriteren (‘pair ranking’).

Waarom een zelfevaluatie uitvoeren?

 • Als cruciaal element om gestructureerd te werken aan organisatiebeheersing.
 • Als onderdeel van de (interne) omgevingsanalyse.
 • In functie van de integratie gemeente – OCMW.

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Planning audits

De doelstelling van Audit Vlaanderen om eind 2019 in elke gemeente en in elke provincie een audit te hebben uitgevoerd, ligt binnen handbereik. Ook volgend jaar zullen er daartoe een aantal organisatie-audits worden uitgevoerd. Ondertussen bereidt Audit Vlaanderen een tweede globaal rapport voor over de vaststellingen betreffende de management- en ondersteunende processen bij de lokale besturen. Ook over de thema-audits ‘Budgetbeheer’ bij OCMW’s en ‘Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen’ volgt in 2019 een globaal rapport met de belangrijkste bevindingen. Beide thema-audits zullen immers in het voorjaar van 2019 worden afgerond. Normaliter kent de thema-audit over ‘Budgetbeheer’ een verlengstuk waarbij Audit Vlaanderen zich vooral zal toeleggen op de analyse van datasets.

Inmiddels worden thema-audits rond ‘Sport’ bij de gemeenten en ‘Systeem-I-rekeningen’ bij OCMW’s voorbereid met het oog op een mogelijke uitrol in 2019. De eerste piloot-audits over ‘Sport’ werden inmiddels reeds opgestart.

Om bij te dragen tot een versterking van de financiële processen, plant Audit Vlaanderen de komende jaren een reeks van thema-audits. Ter voorbereiding van deze thema-audits werkt Audit Vlaanderen aan een risicoanalyse van de financiële processen bij de lokale besturen om tot een top 10 van de meest relevante financiële processen te komen. In 2019 kan dan een eerste thema-audit rond het meest prioritaire financieel proces worden opgestart.

Via de volgende link kan je ook terecht bij de al geauditeerde lokale besturen.

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Studienamiddagen in voorjaar 2019

In het voorjaar van 2019 organiseert Audit Vlaanderen opnieuw studienamiddagen over de globale rapporten. die naar aanleiding van reeksen audits gepubliceerd worden, in samenwerking met de gouverneurs en het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Hou de communicatie hierover dus goed in de gaten!

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Uitschrijven nieuwsbrief

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u hier uit.

Audit Vlaanderen respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Lees in de privacyverklaring hoe Audit Vlaanderen persoonsgegevens verwerkt, verzamelt en gebruikt.

> Terug naar begin