Lokale besturen: nieuwsbrief nr 14 (september 2018)

  1. Nieuwe goede praktijken
  2. Workshops over de Leidraad Organisatiebeheersing
  3. Nieuwe administrateur-generaal bij Audit Vlaanderen
  4. Globaal rapport over de thema-audit informatiebeveiliging
  5. Planning audits
  6. Audit Vlaanderen werft binnenkort auditoren
  7. Uitschrijven nieuwsbrief

Scheidingsbalk

Nieuwe goede praktijken

Goede praktijken zijn voorbeelden van goede werkmethoden die tijdens audits gedetecteerd worden en inspiratie kunnen bieden aan andere lokale besturen.

Sinds de nieuwsbrief van juni 2018 publiceerde Audit Vlaanderen 8 nieuwe goede praktijken.

4 goede praktijken uit de thema-audit Informatiebeveiliging:

4 goede praktijken uit organisatie-audits:

Binnenkort worden er in het kader van het globaal rapport van de thema-audit informatiebeveiliging nog meer goede praktijken online gezet. Bekijk hier alle reeds gepubliceerde goede praktijken.

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Workshops over de Leidraad Organisatiebeheersing

Zowel bij de voorbereidingen van het nieuwe meerjarenplan als bij de integratie van gemeentelijke en OCMW-organisaties is een degelijke evaluatie van de sturende en ondersteunende processen essentieel. Met de Leidraad Organisatiebeheersing kan een organisatie deze processen zelf evalueren. Heel wat lokale besturen hebben dit intussen reeds gedaan. Samen met de provinciale bestuursscholen organiseert Audit Vlaanderen binnenkort workshops om een zelfevaluatie uit te voeren aan de hand van de Leidraad Organisatiebeheersing. Deze workshops bieden je concrete handvaten om zelf in je organisatie aan de slag te gaan.

Inschrijven kan via de website van de vijf bestuursscholen:

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Nieuwe administrateur-generaal bij Audit Vlaanderen

Sinds 1 juli is Mark Vandersmissen de administrateur-generaal van Audit Vlaanderen. Hij volgt Eddy Guilliams op, die met pensioen ging.

Mark Vandersmissen keert daarmee terug naar de plek waar hij ook eerder aan de slag was. Hij was immers manager-auditor van bij de oprichting van de audit van de Vlaamse administratie. Mark maakte ook de periode mee waarin Audit Vlaanderen startte met audits in lokale besturen in 2014. Momenteel voert Mark gesprekken met diverse belanghebbenden van Audit Vlaanderen, zoals VVSG, ECG, Vlofin, ...

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Globaal rapport over de thema-audit informatiebeveiliging

Het afgelopen anderhalf jaar voerde Audit Vlaanderen een thema-audit Informatiebeveiliging uit. We auditeerden in die periode 27 OCMW’s en/of gemeenten en één provincie rond informatiebeveiliging. De inschatting van de maturiteit van de organisaties op dit punt gebeurde op basis van interviews, documentanalyse en technische tests. In maart 2017 organiseerde Audit Vlaanderen ook een phishing-test. Daaraan participeerden 221 gemeenten en 197 OCMW’s. Ook de vijf Vlaamse provinciebesturen deden toen mee.

Eerstdaags zal Audit Vlaanderen de overkoepelende bevindingen van al deze werkzaamheden publiceren in een globaal rapport. De boodschappen daarin richten zich tot alle lokale besturen in Vlaanderen en tot alle actoren die bij de informatiebeveiliging van die besturen zijn betrokken. De uitdagingen rond informatiebeveiliging blijken immers zo groot en complex dat geen enkel geauditeerd lokaal bestuur alle risico’s zelfstandig kan beheersen.

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Planning audits

Momenteel zijn er -naast de organisatie-audits en de forensische audits- opdrachten lopende rond Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen en Budgetbeheer.

Audit Vlaanderen wil tegen eind 2019 een audit hebben uitgevoerd in elke gemeente (of het bijhorende OCMW) en in elke provincie. Met de afgewerkte en in 2018 reeds opgestarte audits is 75% van die doelstelling bereikt. De bedoeling is om de nog resterende besturen te auditeren in de tweede helft van dit jaar en in 2019.

Audit Vlaanderen werkt intussen aan de planning voor 2019. Het auditcomité legt hiervoor de krijtlijnen vast. Op de vergadering van juni is reeds de beslissing genomen dat er bij de audits sterker zal worden ingezet op financieel management. Dit thema komt immers vaak als een duidelijk verbeterpunt naar voor in de verschillende types van audit.

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Audit Vlaanderen werft binnenkort auditoren

Om onze kwaliteitsnormen én kennisopbouw te blijven garanderen, starten we binnenkort een nieuwe wervingsprocedure.

Naast een aantal generieke auditprofielen wordt bij deze selectie ook specifiek gezocht naar mensen met ervaring of bijzondere interesse in financieel management of ICT bij lokale besturen of de Vlaamse administratie.

Interesse? Meer informatie (vanaf 17 september 2018): www.werkenvoorvlaanderen.be.

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Uitschrijven nieuwsbrief

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u hier uit.

Audit Vlaanderen respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Lees in de privacyverklaring hoe Audit Vlaanderen persoonsgegevens verwerkt, verzamelt en gebruikt.

> Terug naar begin