Lokale besturen: nieuwsbrief nr 13 (juni 2018)

 1. Nieuwe goede praktijken
 2. Bouwstenen om meerdere jaren te plannen
 3. Lopende thema-audits
 4. Leidraad Organisatiebeheersing voor lokale besturen geactualiseerd
 5. Jaarverslag 2017
 6. Uitschrijven nieuwsbrief

Nieuwe goede praktijken

Goede praktijken zijn voorbeelden van werkmethoden die inspiratie kunnen bieden aan andere lokale besturen. Zo leren organisaties van elkaar. Bekijk hier alle goede praktijken.

Sinds de nieuwsbrief van december 2017 publiceerde Audit Vlaanderen 12 nieuwe goede praktijken.

5 goede praktijken uit de thema-audit Informatiebeveiliging:

4 goede praktijken uit de thema-audit Instroom van medewerkers:

3 goede praktijken uit organisatie-audits:

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Bouwstenen om meerdere jaren te plannen

De komende periode besteden lokale besturen veel tijd aan de voorbereiding van een nieuw geïntegreerd meerjarenplan voor gemeente en OCMW. Het nieuwe hoofdstuk over de aanpak van organisatiebeheersing van de geactualiseerde leidraad biedt een handig overzicht om hiermee aan de slag te gaan vanuit het perspectief van organisatiebeheersing. De VVSG, ABB en Audit Vlaanderen stelden ook een gezamenlijke nota op om lokale besturen op weg te zetten.

Een interne en externe omgevingsanalyse moet het doelstellingenkader onderbouwen. De integratie van gemeente en OCMW brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Om hierop zicht te krijgen, is het van belang om ook een degelijke interne analyse uit te voeren. Een zelfevaluatie is hiervoor noodzakelijk. Vanuit deze analyse bouwen aan een stevige (vernieuwde) organisatie, verhoogt immers de kansen om de vooropgestelde doelstellingen ook effectief te realiseren. Ook op dit vlak biedt deze nota van de VVSG, ABB en Audit Vlaanderen handvaten aan.

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Lopende thema-audits bij de lokale besturen

Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen

Audit Vlaanderen startte een thema-audit rond Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen (verder afgekort tot subsidies). De auditoren evalueren in deze audits de subsidies in de vorm van financiële transacties aan burgers, verenigingen of handelaars. Dit kunnen subsidies zijn op basis van een reglement of subsidies op naam die met het bedrag zijn ingeschreven in het budget (nominatieve subsidies).

Voor de verschillende onderdelen van het subsidieproces en voor een aantal procesoverkoepelende voorwaarden, evalueert Audit Vlaanderen of de organisatie voldoende beheersmaatregelen implementeerde om de belangrijkste risico’s af te dekken.

Hier vindt u meer informatie (auditdoelstellingen en controleprogramma) over deze thema-audit.

Budgetbeheer

Audit Vlaanderen voert bij 27 OCMW’s een thema-audit Budgetbeheer uit in 2017 en 2018. Deze audit behandelt het proces waarbij het OCMW cliënten begeleidt bij het beheer van hun persoonlijk budget.

Audit Vlaanderen auditeert het proces vanaf de intake door de maatschappelijk werker tot en met de uitstroom van de cliënt. Daarnaast wordt onderzocht of er in het OCMW een aantal belangrijke specifieke randvoorwaarden aanwezig zijn om dit proces goed te laten verlopen. Audit Vlaanderen gaat tot slot na of het OCMW maatregelen heeft genomen om de aanwezige risico’s te beperken of om mogelijke onregelmatigheden op te sporen.

De globale conclusies en aanbevelingen uit de individuele audits verwerkt Audit Vlaanderen in een globaal rapport, dat in het voorjaar van 2019 wordt verwacht.

Hier vindt u meer informatie (auditdoelstellingen en controleprogramma) over deze thema-audit.

Informatiebeveiliging

Audit Vlaanderen voerde een thema-audit rond Informatiebeveiliging uit bij 27 OCMW’s en/of gemeenten en één provincie. In september 2018 publiceert Audit Vlaanderen het globaal rapport. Daar vindt u aandachtspunten die zich richten tot alle lokale besturen in Vlaanderen en tot alle actoren die bij de informatiebeveiliging van die besturen zijn betrokken. In het najaar vinden hierover workshops in samenwerking met de bestuursscholen plaats. De resultaten worden bovendien gepresenteerd op diverse studiedagen.

Hier vindt u meer informatie (auditdoelstellingen en controleprogramma) over deze thema-audit.

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Leidraad Organisatiebeheersing voor lokale besturen geactualiseerd

In overleg met partners uit het werkveld, actualiseerde Audit Vlaanderen de Leidraad Organisatiebeheersing voor lokale besturen. De aangepaste leidraad vertrekt vanuit het gegeven van één ambtelijke organisatie (gemeente én OCMW) met een gedeelde aanpak van haar beheersing. Op vraag van de vertegenwoordigers van de lokale besturen bleven de wijzigingen aan de leidraad beperkt:

 • De 10 thema’s zijn behouden (enkel de volgorde veranderde);
 • De meeste aanpassingen situeren zich op het niveau van de risico’s en beheersmaatregelen;
 • Vooraan is er een nieuw hoofdstuk over de aanpak van organisatiebeheersing;
 • Een bijlage geeft aandachtspunten weer om de leidraad als zelfevaluatie-instrument te gebruiken. Het werkboek werd hiertoe aangepast.

Bekijk hier een overzicht van de aanpassingen aan de leidraad.

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Jaarverslag 2017

Audit Vlaanderen publiceerde het jaarverslag van 2017. We kozen dit jaar voor een ander concept:

 • Het is een kort jaarverslag dat de essentie op een toegankelijke wijze weergeeft;
 • Als u meer informatie wenst, klikt u op de links in het jaarverslag. De links verwijzen naar informatie op onze website.

Zo informeren we u op een vlotte en heldere manier over het voorbije jaar en zetten we een stap verder in het digitaal ter beschikking stellen van informatie.

Veel leesplezier!

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Uitschrijven nieuwsbrief

Intussen werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volledig van kracht. Indien u deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, hoeft u niets te doen.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u hier uit.

Audit Vlaanderen respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Lees in de privacyverklaring hoe Audit Vlaanderen persoonsgegevens verwerkt, verzamelt en gebruikt.

> Terug naar begin