Lokale besturen: nieuwsbrief nr 12 (december 2017)

  1. Actualisatie Leidraad Organisatiebeheersing voor lokale besturen
  2. Andere zelfevaluatie-instrumenten voor lokale besturen
  3. Studienamiddagen globale rapporten en forensische audits
  4. Nieuwe goede praktijken

Actualisatie Leidraad Organisatiebeheersing voor lokale besturen

Audit Vlaanderen actualiseert de leidraad zodat deze gebruiksvriendelijker wordt en aangepast is aan nieuwe ontwikkelingen, zoals het decreet Lokaal Bestuur. Er is dus een nieuwe, herwerkte Leidraad Organisatiebeheersing. Voor alle duidelijkheid: het gaat om een actualisering, de contouren blijven duidelijk overeind. De meeste wijzigingen situeren zich op niveau van de risico’s en beheersmaatregelen. Omdat dit slechts een ontwerpversie is, vraagt Audit Vlaanderen, net als bij de oorspronkelijke leidraad, feedback aan alle belanghebbenden. Indien er nog opmerkingen of suggesties zijn, graag een mailtje naar frank.vermeulen@vlaanderen.be. Dit kan tot 11 februari 2018.

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Andere zelfevaluatie-instrumenten voor lokale besturen

Naast de leidraad ontwikkelt Audit Vlaanderen nog andere zelfevaluatie-instrumenten voor lokale besturen. Zo kunnen besturen hun organisatiebeheersing voor een specifiek proces optimaliseren en bijsturen. Audit Vlaanderen publiceerde naar aanleiding van enkele thema-audits praktische zelfevaluatie-instrumenten waarmee lokale besturen actief aan de slag kunnen:

  • Een gids voor de facturatie en inning van gemeentelijke belastingen en retributies + een bijhorend controleprogramma (links)
  • Een gids voor de bijsturing van aankoop- en contractbeheer, inclusief een bijhorend controleprogramma (link)

Wat zo’n gids en controleprogramma inhoudt, vind je hier.

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Studienamiddagen globale rapporten en forensische audits

Presentaties

De presentaties van de vijf studienamiddagen (Hasselt, Ranst,  Leuven, Gent en Oostkamp) over de globale rapporten en forensische audits zijn nu beschikbaar op onze website.

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Nieuwe goede praktijken

Sinds de nieuwsbrief van september 2017 publiceerde Audit Vlaanderen 13 nieuwe goede praktijken.

9 goede praktijken uit de thema-audit Instroom van medewerkers:

1 goede praktijk uit de thema-audit Aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten:

3 goede praktijken uit organisatie-audits:

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Nog niet ingeschreven voor de nieuwsbrief?

Het is belangrijk dat Audit Vlaanderen de lokale besturen zo goed mogelijk informeert over zijn werking en wat er op vlak van de audits en organisatiebeheersing wordt verwacht. Wie graag op de hoogte blijft, kan zich inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief via dit inschrijvingsformulier.

Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan kan u ons dat hier laten weten.

> Terug naar begin