Lokale besturen: nieuwsbrief nr 11 (november 2017)

Studienamiddagen in november en december 2017

Ook dit jaar organiseert Audit Vlaanderen in elke provincie een studienamiddag.

Wat komt er aan bod?

Een geauditeerd lokaal bestuur brengt het praktijkverhaal over een thema-audit.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) geeft beleidsconclusies over de globale rapporten weer.

  • De forensische audits in lokale besturen:

    • Tom Vandenberghe, OCMW- en stadssecretaris van Torhout, deelt zijn ervaringen over een forensische audit.
  • Handvaten om goed voorbereid aan de volgende legislatuur te beginnen, door Jeroen Windey, administrateur-generaal van ABB.

Doelgroep?

Secretarissen, financieel beheerders, stafmedewerkers, sleutelfuncties voor aankoop- en contractbeheer en de opvolging van werken.

Voor de studienamiddag in Hasselt (29/11/2017) kan je je nog tot donderdag 23 november 2017 inschrijven!

Voor de andere vier (Antwerpen, Leuven, Gent, Oostkamp) studienamiddagen kan je je nog inschrijven tot donderdag 30 november 2017.

Inschrijven kan via dit formulier.

 

Scheidingsbalk

Actualisatie Leidraad interne controle/organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen herwerkt de Leidraad interne controle/organisatiebeheersing. Nog dit najaar wordt de ontwerpversie van de Leidraad online gepubliceerd en kan iedereen er feedback op geven.

Andere zelfevaluatie-instrumenten

Naast de Leidraad, publiceert Audit Vlaanderen ook andere zelfevaluatie-instrumenten voor lokale besturen. Zo kunnen besturen hun beheersing van een specifiek proces optimaliseren en bijsturen.

Audit Vlaanderen werkt momenteel aan enkele praktische zelfevaluatie-instrumenten waarmee lokale besturen actief aan de slag kunnen:

  • Een gids voor de facturatie en inning van gemeentelijke belastingen en retributies
  • Een gids voor de bijsturing van aankoop- en contractbeheer

Beide zelfevaluatie-instrumenten worden nog dit najaar gepubliceerd.