Leidraad Organisatiebeheersing voor lokale besturen

De Leidraad is een gids met doelstellingen rond organisatiebeheersing, risico’s en beheersmaatregelen die ondersteuning biedt om een degelijke organisatiebeheersing uit te bouwen. Voor Audit Vlaanderen is het de basis voor het uitvoeren van organisatie-audits. In 2018 onderging de leidraad een actualisatie.

De Leidraad Organisatiebeheersing en de actualisatie zijn opgesteld met inbreng van de lokale besturen. Waarvoor dank!

 

Leidraad Organisatiebeheersing LB


 

Goede praktijken bij lokale besturen

Inspiratie nodig? Hier vindt u goede praktijken van lokale besturen die bijdragen tot de verdere versterking van uw organisatiebeheersing.