Globale rapporten

Globale rapporten geven de belangrijkste vaststellingen die tijdens audits naar voor kwamen weer.

Audit Vlaanderen heeft als doel om met de globale rapporten de interne controle/organisatiebeheersing van de lokale besturen en de Vlaamse administratie te versterken.

Zo kunnen ook niet-geauditeerde organisaties zich informeren over de belangrijkste bevindingen en hiermee rekening houden bij de uitbouw van hun systeem van interne controle/organisatiebeheersing.

Workshops

Budgetbeheer:

 
Studiedagen

In het voorjaar van 2019 organiseren de gouverneurs, het Agentschap Binnenlands Bestuur en Audit Vlaanderen opnieuw twee studienamiddagen waar onder meer de belangrijkste vaststellingen uit de recentste globale rapporten worden voorgesteld en handvaten worden aangereikt om mee aan de slag te gaan.