Globale rapporten

Globale rapporten geven de belangrijkste vaststellingen die tijdens audits naar voor kwamen weer.

Audit Vlaanderen heeft als doel om met de globale rapporten de interne controle/organisatiebeheersing van de lokale besturen en de Vlaamse administratie te versterken.

Zo kunnen ook niet-geauditeerde organisaties zich informeren over de belangrijkste bevindingen en hiermee rekening houden bij de uitbouw van hun systeem van interne controle/organisatiebeheersing.