Globaal rapport thema-audit Monitoring meerjarenplan

Audit Vlaanderen voerde tussen oktober 2020 en juni 2021 de thema-audit Monitoring Meerjarenplan uit bij 14 lokale besturen.

De thema-audit evalueerde of lokale besturen:
 • Duidelijk opvolgbare doelstellingen/actieplannen/acties formuleren;
 • Een degelijke aanpak hanteren voor de opvolging van de voortgang van het meerjarenplan 2020-2025. Ook de randvoorwaarden bij deze opvolging (afspraken, instrumenten) werden geëvalueerd;
 • Degelijke rapporten hanteren die het management en het politieke niveau toelaten om de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 geïnformeerd bij te sturen. Ook hoe de organisatie rapporteert over de impact van COVID-19 op de realisatie van het meerjarenplan werd geëvalueerd.

De belangrijkste vaststellingen van deze thema-audit in 14 lokale besturen tonen aan dat de geauditeerde lokale besturen stappen vooruit zetten m.b.t. de monitoring van hun meerjarenplan, maar dat er nog werk aan de winkel is.

Schrijf u in voor het gratis webinar "De opvolgingsrapportering van het meerjarenplan: verplichting of opportuniteit?"
 • Wilt u zelf aan de slag gaan om de monitoring van het meerjarenplan verder te optimaliseren? Schrijf u dan in voor het gratis webinar ‘De opvolgingsrapportering van het meerjarenplan: verplichting of opportuniteit?’ dat Audit Vlaanderen in samenwerking met de provinciale bestuursscholen organiseert.

  • Het webinar gaat door op dinsdag 22 juni 2021 van 09:30 tot 11:30 uur

  • Doelgroep zijn de algemeen directeurs, financieel directeurs en stafmedewerkers.

  • U kunt zich inschrijven door een mailtje te sturen naar martine.geurden@plotlimburg.be.

 • De monitoring van het meerjarenplan is natuurlijk niet alleen belangrijk voor het management en de medewerkers van een lokaal bestuur. Ook de politiek verantwoordelijken hebben hier een rol in. Daarom wil Audit Vlaanderen vragen om het globaal rapport ook te delen met de politiek verantwoordelijken.
  • Voor de mandatarissen wordt op 23 juni 2021 een gratis webinar georganiseerd in samenwerking met VVSG. Het webinar gaat door van 18:30 tot 20:00 uur.
  • Inschrijven kan via deze link.