Forensische audits bij lokale besturen

Hier vindt u cijfers over forensische audits bij lokale besturen.

Cijfers 2019

Audit Vlaanderen ontving in 2019 57 meldingen over mogelijke onregelmatigheden.

 • 6 meldingen leidden na een vooronderzoek tot een forensische audit.
 • 2 meldingen hebben de status “forensische audit zal opgestart worden”.
 • 8 meldingen hadden eind 2019 nog de status ‘vooronderzoek lopend’.
  • Aan 41 meldingen gaf Audit Vlaanderen geen gevolg omwille van volgende redenen: geen concrete aanwijzingen dat er effectief onregelmatigheden hadden plaatsgevonden (20 meldingen),
  • er loopt reeds een procedure/onderzoek bij een andere bevoegde instantie (politie, gerecht, beroepsorgaan, ABB,…) (9 meldingen),
  • geen aanknopingspunten om een forensische audit op te starten, maar het bestuur werd door Audit Vlaanderen per brief op de hoogte gebracht van mogelijke ontwikkelpunten binnen de organisatiebeheersing (7 meldingen),
  • voorwerp van de melding behoorde niet tot het takenpakket of bevoegdheid van Audit Vlaanderen (4 meldingen),
  • geen forensische aanknopingspunten in de melding maar het voorwerp van de melding werd opgenomen of zal opgenomen worden in een reguliere audit (1 melding).

Audit Vlaanderen verstuurde in 2019 6 forensische auditrapporten.

Handreiking forensische audits bij lokale besturen

Werd je lokaal bestuur geconfronteerd met een mogelijk fraudegeval? Of kreeg je te horen dat Audit Vlaanderen een forensische audit opstart in je bestuur? Wellicht roept dit heel wat vragen op.

Deze handreiking geeft een antwoord op de belangrijkste van die vragen.