Forensische audits bij de Vlaamse administratie in 2018

Hier vindt u cijfers over forensische audits bij de Vlaamse administratie.

Cijfers 2018

Audit Vlaanderen ontving in 2018 20 meldingen over mogelijke onregelmatigheden.

 • 2 meldingen leidden, na een vooronderzoek, tot een forensische audit.
 • Aan 18 meldingen gaf Audit Vlaanderen geen gevolg omwille van volgende redenen:
  • 2 meldingen bevatten geen concrete aanwijzingen dat er effectief onregelmatigheden hadden plaatsgevonden;
  • 9 meldingen werden door de entiteit zelf onderzocht, na advies van Audit Vlaanderen;
  • 2 meldingen vielen buiten het werkterrein van Audit Vlaanderen;
  • 2 meldingen bevatten geen forensische aanknopingspunten, maar aan het betrokken bestuur werd door Audit Vlaanderen wel een brief gericht, waarin werd gewezen op mogelijke verbeterpunten;
  • 3 meldingen vormden het voorwerp van een lopend onderzoek door het gerecht of een andere bevoegde instantie.

Audit Vlaanderen verstuurde in 2018 3 forensische auditrapporten.