Forensische audits bij de Vlaamse administratie in 2017

Hier vindt u cijfers over forensische audits bij de Vlaamse administratie.

Cijfers 2017

Audit Vlaanderen ontving in 2017 22 meldingen over mogelijke onregelmatigheden.

4 meldingen leidden, na een vooronderzoek, tot een forensische audit. Voor 8 meldingen was het vooronderzoek nog lopende eind 2017.

Aan 10 meldingen gaf Audit Vlaanderen geen gevolg omwille van volgende redenen:

  • 2 meldingen waren niet onderzoekbaar omdat er onvoldoende concrete aanknopingspunten waren
  • 6 meldingen werden door de instantie zelf onderzocht, na advies van Audit Vlaanderen
  • 1 melding viel buiten het werkterrein van Audit Vlaanderen
  • 1 melding werd in onderling overleg opgenomen door de Vlaamse Ombudsdienst

Audit Vlaanderen verstuurde in 2017 3 forensische auditrapporten.