Forensische audits bij de Vlaamse administratie

Hier vindt u cijfers over forensische audits bij de Vlaamse administratie.

Cijfers 2019

Audit Vlaanderen ontving in 2019 19 meldingen over mogelijke onregelmatigheden.

  • 1 melding leidde, na een vooronderzoek, tot een forensische audit.
  • 3 meldingen bevonden zich nog in vooronderzoek.
  • Aan 15 meldingen gaf Audit Vlaanderen geen gevolg omwille van volgende redenen:
  • 4 meldingen bevatten geen concrete aanwijzingen dat er effectief onregelmatigheden hadden plaatsgevonden;
  • 5 meldingen werden door de entiteit zelf onderzocht, na advies van Audit Vlaanderen;
  • 4 meldingen vielen buiten het werkterrein van Audit Vlaanderen;
  • 1 melding bevatte geen forensische aanknopingspunten maar het voorwerp werd meegenomen als mogelijke toekomstige procesaudit;
  • 1 melding vormde het voorwerp van een lopend onderzoek door het gerecht of een andere bevoegde instantie.

Audit Vlaanderen verstuurde in 2019 1 forensisch auditrapport.