Procesaudits

Wat is een procesaudit?

Een procesaudit evalueert een specifiek proces binnen een Vlaamse entiteit. Procesaudits worden alleen uitgevoerd bij de Vlaamse administratie.

Bij procesaudits identificeert Audit Vlaanderen de risico’s van een proces en gaat het auditteam na in welke mate de bestaande beheersmaatregelen de geïdentificeerde risico’s inperken. Wanneer de beheersmaatregelen de risico’s op onvoldoende wijze beheersen, formuleert Audit Vlaanderen aanbevelingen of verbeterpunten ter verbetering van de werking van het proces.

Planning 2019

Dit is de planning van procesaudits in 2019. De selectie van entiteiten is gebaseerd op een macro-risicoanalyse. De keuze van het te auditeren kernproces gebeurt op basis van een micro-risicoanalyse, die opgesteld wordt in overleg met de agentschappen/departementen.

Planning 2019 - Procesaudits bij Vlaamse entiteiten
Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)

De Vlaamse Waterweg (DVW)

Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio)

Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassen Onderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)

Departement Omgeving (DOMG)

Vlaamse Belastingdienst (Vlabel)

Kind en Gezin (KenG)

Reserveopdrachten

Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB)

Sport Vlaanderen
Informatie Vlaanderen (AIV)

Agentschap Natuur en Bos (ANB)