Procesaudits

Wat is een procesaudit?

Een procesaudit evalueert een specifiek proces binnen een Vlaamse entiteit. Procesaudits worden alleen uitgevoerd bij de Vlaamse administratie.

Bij procesaudits identificeert Audit Vlaanderen de risico’s van een proces en gaat het auditteam na in welke mate de bestaande beheersmaatregelen de geïdentificeerde risico’s inperken. Wanneer de beheersmaatregelen de risico’s op onvoldoende wijze beheersen, formuleert Audit Vlaanderen aanbevelingen of verbeterpunten ter verbetering van de werking van het proces.

Planning 2018

Dit is de planning van procesaudits in 2018. De selectie van entiteiten is gebaseerd op een macro-risicoanalyse. De keuze van het te auditeren kernproces gebeurt op basis van een micro-risicoanalyse, die opgesteld wordt in overleg met de agentschappen/departementen.

Planning 2018 - Procesaudits bij Vlaamse entiteiten
Departement Cultuur, Jeugd en Media (DCJM)
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Agentschap Plantentuin Meise (APM)
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)
Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)
Departement Kanselarij en Bestuur (dKB)
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion)
Reserveopdrachten
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
Sport Vlaanderen
Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)