Detectie-audits

Wat is een detectie-audit?

Een detectie-audit analyseert op basis van een aantal risicofactoren grote hoeveelheden gegevens aan de hand van monitoring-mechanismen. Het is de bedoeling ongebruikelijke, afwijkende of merkwaardige patronen aan de oppervlakte te brengen. Een detectie-audit kan leiden tot een procesaudit of een forensische audit.