Auditcomités

Audit Vlaanderen wordt aangestuurd door twee auditcomités: één voor de Vlaamse administratie en één voor de lokale besturen.

De twee auditcomités garanderen de onafhankelijkheid van Audit Vlaanderen. Ze staan in voor de aansturing, de opvolging, de controle en het toezicht van het agentschap. Beide auditcomités kunnen advies geven aan de Vlaamse Regering.

Wie zetelt er in het auditcomité van de lokale besturen?
 • Ingrid loos (voorzitter van het auditcomité)
 • Diane Breesch (onafhankelijk deskundige)
 • Jean-Pierre Garitte (onafhankelijk deskundige)
 • Pierre Berger (onafhankelijk deskundige)
 • Jan Leroy (op voordracht van VVSG)
 • Linda Vandekerkhove (op voordracht van VVSG)
 • Frank Smeets (op voordracht van VVP)
 • Filip Delos (vertegenwoordiger voor de minister van Binnenlands Bestuur als waarnemer)
Wie zetelt er in het auditcomité van de Vlaamse administratie?
 • Luc Discry (onafhankelijk deskundige en voorzitter)
 • Ingrid Loos (onafhankelijk deskundige)
 • Diane Breesch (onafhankelijk deskundige)
 • Iwona Muchin (onafhankelijk deskundige)
 • Miet Vandersteegen (vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering)
 • Sas van Rouveroij van Nieuwaal (vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering)
 • Martin Ruebens (vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering)