Auditcomités

Audit Vlaanderen wordt aangestuurd door twee auditcomités: één voor de Vlaamse administratie en één voor de lokale besturen.

De twee auditcomités garanderen de onafhankelijkheid van Audit Vlaanderen. Ze staan in voor de aansturing, de opvolging, de controle en het toezicht van het agentschap. Beide auditcomités kunnen advies geven aan de Vlaamse Regering.

Wie zetelt er in het auditcomité van de lokale besturen?
 • Jean-Pierre Garitte (voorzitter van het auditcomité)
 • Diane Breesch (onafhankelijk deskundige)
 • Pierre Berger (onafhankelijk deskundige)
 • Kathleen Desmedt (onafhankelijk deskundige)
 • Jan Leroy (op voordracht van VVSG)
 • Linda Vandekerkhove (op voordracht van VVSG)
 • Tom Vandeput (op voordracht van VVP)
 • Gert Eeraerts (waarnemer van de minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers)
Wie zetelt er in het auditcomité van de Vlaamse administratie?
 • Luc Discry (voorzitter van het auditcomité en onafhankelijk deskundige)
 • Jean-Pierre Garitte (onafhankelijk deskundige)
 • Diane Breesch (onafhankelijk deskundige)
 • Iwona Muchin (onafhankelijk deskundige)
 • Miet Vandersteegen (vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering)
 • Myriam Parys (vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering)
 • Martin Ruebens (vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering)