Aanpak organisatie-audits bij de Vlaamse administratie

Audit Vlaanderen hanteert sinds 2016  een meer risicogedreven aanpak voor organisatie-audits volgens de principes uit de Leidraad interne controle/organisatiebeheersing.

Met deze aanpak wil Audit Vlaanderen de entiteiten stimuleren om hun verantwoordelijkheid  op te nemen rond het beheersen van de belangrijkste risico’s.

Elke Vlaamse entiteit binnen het werkterrein van Audit Vlaanderen komt - op basis van een jaarplanning - aan bod voor de uitvoering van een organisatie-audit en een evaluatie het risicomanagement tegen 2019.

Scheidingsbalk

Stappen vernieuwde organisatiebeheersing