Over Audit Vlaanderen

Op 1 januari 2014 werd het agentschap Audit Vlaanderen opgericht. Zoals het auditdecreet van 5 juli 2013 aangeeft, voert dit agentschap zowel audits uit in de lokale besturen als bij de Vlaamse administratie.

De audits bij de Vlaamse administratie werden reeds sinds 2001 uitgevoerd door het agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA), dat geïntegreerd werd in het agentschap Audit Vlaanderen. Audit Vlaanderen is dus een nieuw agentschap, dat weliswaar kan verder bouwen op de jarenlange ervaring bij de Vlaamse administratie.

Maak kennis met Audit Vlaanderen en hoe audits in lokale besturen verlopen: filmpje 'Samen beter werken'.

Missie

Audit Vlaanderen heeft als missie een onafhankelijke, objectieve en bekwame partner van de lokale besturen en de Vlaamse administratie te zijn bij de beheersing van de financiële, wettelijke en organisatorische risico's, om een toegevoegde waarde te creëren bij de uitbouw van een efficiënte, effectieve, ethische en kwaliteitsvolle organisatie.

Audit Vlaanderen wordt aangestuurd door twee auditcomités: het auditcomité van de Vlaamse administratie en het auditcomité van de lokale besturen. 

De twee auditcomités garanderen de onafhankelijkheid van Audit Vlaanderen. Ze staan in voor de aansturing, de opvolging, de controle en het toezicht door middel van een ondernemingsplan. Beide auditcomités kunnen advies geven aan de Vlaamse Regering.

Vermoeden van onregelmatigheden zoals fraude, corruptie ... in uw organisatie? Lees hier wat u kan doen.

Opdracht

Audit Vlaanderen heeft als opdracht het interne controlesysteem van de Vlaamse administratie en van de lokale besturen te evalueren en aanbevelingen hierover te formuleren. Bij het evalueren van de interne controle is de focus het beoordelen van:

  1. het bereiken van de doelstellingen;
  2. het naleven van wetgeving en procedures;
  3. de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie;
  4. het efficiënt en economisch gebruik van middelen;
  5. de bescherming van activa;
  6. het voorkomen van fraude.

Audit Vlaanderen kan op eigen initiatief of op vraag van derden ook forensische opdrachten uitvoeren bij de entiteiten waarvoor ze bevoegd is. Op vraag van de minister-president of de Vlaamse Regering kunnen ook forensische opdrachten uitgevoerd worden bij een kabinet van een lid van de Vlaamse Regering.

De evaluatie van Audit Vlaanderen

In het najaar van 2015 werd de kwaliteit van de werkzaamheden van Audit Vlaanderen geëvalueerd. Een (minstens vijfjaarlijkse) externe evaluatie is immers een norm waaraan een auditagentschap dat volgens de standaarden van het International Institute of Internal Auditors wil werken, moet voldoen (namelijk norm 1312). De kwaliteitsbeoordeling of Quality Assurance Review (QAR) werd uitgevoerd door KPMG Advisory en betrof:

  • de conformiteit met de interne auditstandaarden van het Institute of Internal Auditors;
  • de efficiëntie en de effectiviteit van de werking;
  • de relatie van Audit Vlaanderen met het auditcomité van de Vlaamse administratie en met het auditcomité van de lokale besturen.

Het resultaat van de externe evaluatie leidde tot deze verklaring:

“De werkzaamheden bevestigen dat Audit Vlaanderen ‘algemeen conform’ de standaarden van het IIA en de goede praktijken werkt. We hebben enkele opportuniteiten voor verbetering geïdentificeerd.”