Leidraad Vlaamse overheid

De leidraad interne controle/organisatiebeheersing van de Vlaamse overheid werd reeds in 2008 geïntroduceerd. Om tegemoet gekomen aan de noden van de belanghebbenden en de veranderde Vlaamse overheid, werd hij in 2014 geactualiseerd. De herwerkte leidraad interne controle/organisatiebeheersing trad op 1 januari 2015 in werking. Naast de globale leidraad, is er ook een samenvattende managementleidraad voorzien met daarin de doelstellingen rond organisatiebeheersing die leidend ambtenaren dienen na te streven om te komen tot een efficiënte, effectieve, integere en kwaliteitsvolle organisatie.

Meer informatie over organisatiebeheersing bij de Vlaamse overheid vindt u hier.

Leidraad Vlaamse overheid

Meer info?

Op www.bestuurszaken.be/
organisatiebeheersing
 is heel wat praktische informatie te vinden met betrekking tot de verschillende thema's uit de Leidraad. Meer informatie over de herwerkte Leidraad kan u hier vinden.