Leidraad lokale besturen

Voor de lokale besturen werd een specifieke leidraad ontwikkeld. De leidraad werd opgesteld door het doorlopen van een participatief traject, met tal van gesprekken met heel wat mensen uit lokale besturen, zoals secretarissen van gemeentebesturen en OCMW’s, stafmedewerkers, financieel beheerders, ...

De Leidraad Organisatiebeheersing voor lokale besturen

 

Raadpleeg hier ook volgende brochure: Audit Vlaanderen ontwikkelde een compacte infobrochure, getiteld “Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing voor lokale besturen”.


 

Meer weten?

Op www.bestuurszaken.be/
organisatiebeheersing
is heel wat praktische informatie te vinden met betrekking tot de verschillende thema's uit de Leidraad. Meer specifiek kan u terecht op de ondersteuningspagina.  

Goede praktijken bij lokale besturen

Vind hier goede praktijken, werkmethoden die u inspiratie kunnen bieden bij de verdere versterking van uw interne controle / organisatiebeheersing

Vind hier het antwoord op uw vragen over de Leidraad Organisatiebeheersing voor lokale besturen. Hoe werd de leidraad interne controle/organisatiebeheersing opgemaakt? Wat is interne controle en wat is organisatiebeheersing? Enz ...