Zelfevaluatie-instrumenten

Naast de Leidraad interne controle/organisatiebeheersing, reikt Audit Vlaanderen ook nog andere zelfevaluatie-instrumenten aan voor lokale besturen. Dankzij deze zelfevaluatie-instrumenten, kan een lokaal bestuur het systeem van interne controle/organisatiebeheersing voor een specifiek proces optimaliseren en bijsturen.

Er zijn twee instrumenten voor zelfevaluatie:

  1. Controleprogramma's zijn de basis voor het uitvoeren van een audit. Het bevat controledoelstellingen, risico's en mogelijke beheersmaatregelen. Elk lokaal bestuur kan het controleprogramma hanteren om een zelfevaluatie uit te voeren.
  2. Gidsen zijn een handig instrument om een specifiek proces (bv. het aankoopproces) te evalueren en zo te onderzoeken welke risico's de organisatie (on)voldoende onder controle heeft. In een gids worden onder andere aandachtspunten m.b.t. een bepaald proces geïdentificeerd en praktische handvaten meegegeven die lokale besturen in de toekomst kunnen toepassen. Soms wordt het controleprogramma ook opgenomen.

 

Doelstellingen van de gids voor facturatie en inning van gemeentelijke belastingen en retributies:

  1. Lokale besturen inzicht geven hoe ze op een eenvoudige manier een proces in kaart kunnen brengen, de bijhorende risico’s kunnen identificeren en beheersmaatregelen kunnen evalueren.
  2. Verduidelijken welke risico’s zich kunnen voordoen in de processen voor facturatie en contante inning van gemeentelijke belastingen en retributies en mogelijke beheersmaatregelen ter inspiratie meegeven.
  3. Lokale besturen op weg helpen naar specifieke, haalbare acties om hun facturatie en kasbeheer op punt te stellen.

Deze gids bestaat uit drie luiken:

  1. Doelstellingen, risico’s en beheersmaatregelen volgens de fasen van het aankoopproces;
  2. Aandachtspunten met betrekking tot de organisatie van het aankoopproces;
  3. Enkele handige handvaten.

In deze gids voor het bijsturen van het aankoop- en contractbeheer werd het controleprogramma (luik 1) ook opgenomen.

Elk gemeentebestuur kan dit controleprogramma hanteren om een zelfevaluatie uit te voeren en zo te onderzoeken waar de organisatie staat op het vlak van belastingen en retributies.