Organisatiebeheersing

De Leidraad interne controle/organisatiebeheersing is een instrument om organisaties te helpen om aan hun systeem van interne controle te werken. Het is een uitgebreide gids met doelstellingen rond organisatiebeheersing en beheersmaatregelen die ondersteuning kan bieden om een systeem van interne controle/organisatiebeheersing uit te bouwen. Voor Audit Vlaanderen is het de basis voor het uitvoeren van organisatieaudits.

Actualisering Leidraad Organisatiebeheersing voor lokale besturen

Audit Vlaanderen actualiseert de Leidraad zodat het gebruiksvriendelijker wordt en aangepast is aan nieuwe ontwikkelingen, zoals het decreet Lokaal Bestuur. Er is dus een nieuwe, herwerkte Leidraad Organisatiebeheersing voor lokale besturen. Omdat dit slechts een ontwerp is, vraagt Audit Vlaanderen opnieuw feedback aan alle belanghebbenden.

Andere zelfevaluatie-instrumenten

Naast de Leidraad, ontwikkelt Audit Vlaanderen ook nog andere zelfevaluatie-instrumenten voor lokale besturen. Zo kunnen besturen hun systeem van interne controle/organisatiebeheersing voor een specifiek proces optimaliseren en bijsturen. Audit Vlaanderen publiceerde reeds een aantal praktische zelfevaluatie-instrumenten waarmee besturen actief aan de slag kunnen.

Leidraad Organisatiebeheersing lokale besturen
Leidraad organisatiebeheersing lokale besturen
Leidraad Organisatiebeheersing Vlaamse overheid
Leidraad organisatiebeheersing Vlaamse Overheid
Goede praktijken bij lokale besturen

Tijdens een audit stellen auditoren regelmatig werkmethoden vast die inspiratie kunnen bieden voor andere lokale besturen. Wanneer deze werkmethoden een interne procedure bij Audit Vlaanderen doorstaan en goedgekeurd worden, noemen we ze goede praktijken. Mits de leidinggevende van het lokaal bestuur de toestemming geeft, stelt Audit Vlaanderen deze ter beschikking online.

Nieuwe aanpak voor organisatie-audits bij de Vlaamse administratie

Audit Vlaanderen evalueerde in 2016 de aanpak van de in het verleden uitgevoerde organisatie-audits bij de Vlaamse administratie en werkte een nieuwe, meer risicogedreven aanpak uit. De basisfilosofie van de Leidraad interne controle/organisatiebeheersing bleef hierbij behouden. Met deze vernieuwde aanpak wenst Audit Vlaanderen de entiteiten te stimuleren om hun verantwoordelijkheid rond het beheersen van de belangrijkste risico’s op te nemen.