Nieuwsbrieven

Audit Vlaanderen geeft twee verschillende nieuwsbrieven uit: één voor de lokale besturen en één voor de Vlaamse administratie. 

Audit Vlaanderen vindt het belangrijk dat de lokale besturen grondig geïnformeerd zijn over zijn werking, de audits en organisatiebeheersing. De nieuwsbrief voor de lokale besturen speelt daarop in. Het is de bedoeling dat de secretarissen van gemeentebesturen en de OCMW’s, de griffiers van de provincies en de stafmedewerkers die rond organisatiebeheersing werken, deze nieuwsbrief zeker ontvangen. Uiteraard zijn ook andere geïnteresseerden uitgenodigd om zich hierop in te schrijven. 

De Vlaamse administratie ontving al geruime tijd nieuwsbrieven van het vroegere IAVA. Toen IAVA werd opgenomen in het nieuwe agentschap Audit Vlaanderen, werd deze traditie uiteraard behouden. 

Veel leesplezier!