Nieuwe aanpak voor organisatie-audits bij de Vlaamse administratie

Waarom een nieuwe aanpak?

Audit Vlaanderen evalueerde in 2016 de aanpak van de in het verleden uitgevoerde organisatie-audits bij de Vlaamse administratie en werkte een nieuwe, meer risicogedreven aanpak uit. De basisfilosofie van de Leidraad interne controle/organisatiebeheersing bleef hierbij behouden. Met deze vernieuwde aanpak wenst Audit Vlaanderen de entiteiten te stimuleren om hun verantwoordelijkheid rond het beheersen van de belangrijkste risico’s op te nemen. Elke Vlaamse entiteit binnen het werkterrein van Audit Vlaanderen komt - op basis van een jaarplanning - aan bod voor de uitvoering van een organisatie-audit (incl. evaluatie risicomanagement) tegen 2019.

Scheidingsbalk

Stappen vernieuwde organisatiebeheersing

Vernieuwde aanpak