Klokkenluiden

Wanneer personeelsleden vermoedens van onregelmatigheden zoals fraude, corruptie,... over hun organisatie bekendmaken aan instanties die hiertoe actie kunnen ondernemen, spreken we van “klokkenluiden”.

Wat doet Audit Vlaanderen?

Als een klokkenluider Audit Vlaanderen op de hoogte brengt van onregelmatigheden, wordt eerst een grondig vooronderzoek gevoerd. Elementen als de betrouwbaarheid van de melding en de noodzaak en hoogdringendheid van een onderzoek bepalen of een forensische audit wordt uitgevoerd.