Globale rapporten

Door de publicatie van globale rapporten met belangrijke vaststellingen die tijdens audits naar voren kwamen, wil Audit Vlaanderen de interne controle / organisatiebeheersing van de lokale besturen en de Vlaamse administratie versterken. Op die manier kunnen ook niet-geauditeerde organisaties zich informeren over de belangrijkste bevindingen en hiermee rekening houden bij de uitbouw van hun systeem van interne controle / organisatiebeheersing.