Gedragscode

De gedragscode voor de auditoren van Audit Vlaanderen heeft tot doel de auditoren een richtsnoer aan te bieden bij het streven naar een zo goed mogelijke invulling van de missie. Centrale principes in deze gedragscode zijn: onafhankelijkheid, objectiviteit, bekwaamheid en partner van de organisatie.

Onderstaand vind je de verdere verduidelijkingen van de gedragscode, je kan deze echter ook hier downloaden in pdf-formaat: Gedragscode Audit Vlaanderen.