Actualisering Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen

De Leidraad organisatiebeheersing is voor heel wat lokale besturen het kader om hun organisatiebeheersing te optimaliseren. Zo gebruiken de besturen de leidraad vaak als een hulpmiddel om een zelfevaluatie uit te voeren. Voor Audit Vlaanderen is het de basis voor het uitvoeren van organisatie-audits.

Noodzaak actualisering

De lokale besturen, Audit Vlaanderen en andere belanghebbenden hebben dan ook al heel wat waardevolle ervaring met dit instrument opgedaan en mogelijke verbeterpunten geïdentificeerd. Bovendien is het nieuwe decreet Lokaal Bestuur in aantocht. Dit zal een impact hebben op de organisatie van de ondersteunende en de managementprocessen in lokale besturen.

Daarom heeft Audit Vlaanderen de Leidraad geactualiseerd om hem nog meer gebruiksvriendelijk te maken als gids voor de lokale besturen bij de versterking van hun organisatiebeheersing.

Bedankt voor de suggesties!

Tot 11 februari 2018 konden alle belanghebbenden feedback geven op de geactualiseerde Leidraad. Wij gaan hiermee onmiddellijk aan de slag. Binnenkort publiceert Audit Vlaanderen de nieuwe Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen.

Overzicht aanpassingen
  • Voorbeelden van risico’s en beheersmaatregelen zijn aangepast aan het nieuw Decreet Lokaal Bestuur;
  • Er is een nieuw luik met doelstellingen rond de ‘Aanpak van organisatiebeheersing’. Deze doelstellingen maken geen deel uit van het model, maar zijn uitgewerkt volgens dezelfde structuur (doelstellingen, risico’s en beheersmaatregelen). Het is immers belangrijk dat een lokaal bestuur zicht heeft op de degelijkheid van zijn aanpak van organisatiebeheersing. Dit luik integreert de vroegere doelstelling 1.6 over de kennis van de belangrijkste risico's binnen de organisatie;
  • Het thema Doelstellingen- en Procesmanagement is zo uitgewerkt dat het belang van een doelstellingenkader voor zowel het nieuw beleid, de weerkerende dienstverlening als de interne werking, duidelijker wordt;
  • De doelstellingen en onderliggende subthema’s zijn herschikt bij de thema’s Financieel management en Facilitaire middelen, opdrachten en contracten, zodat ze een scherper en eenduidiger referentiekader bieden;
  • Er is een bijlage toegevoegd met de vereisten voor een degelijke zelfevaluatie;
  • En tot slot is het thema Financieel management nu het vierde thema waardoor de BBC-thema’s (Doelstellingen en procesmanagement, Belanghebbendenmanagement, Monitoring en Financieel Management) bij elkaar staan.