Audit Vlaanderen is een agentschap van de Vlaamse overheid, dat audits uitvoert bij de Vlaamse administratie en lokale besturen.

Audit Vlaanderen organiseert workshops “Aan de slag met de vaststellingen uit de thema-audit gemeentelijke belastingen en retributies” samen met de provinciale bestuursscholen. Lees hier meer.

Over het agentschap

Op 1 januari 2014 werd het agentschap Audit Vlaanderen opgericht. Zoals het auditdecreet van 5 juli 2013 aangeeft, voert dit agentschap zowel audits uit in de lokale besturen als bij de Vlaamse administratie.